Open Plaza Pedro Fontova Rentas Falabella

Mandante: Rentas Falabella
Término: 2020
Servicio: Coordinación BIM e Inspección Técnica
Lugar: Huechuraba, Santiago